Saade "Jumala kutse"

Kõneleb
pastor Reelika Hints

Õpetus Jumala kutsest sinu elu, sinu koguduse ja maa jaoks.